GINOP Plusz 2.1.3-24

Beadási határidők

1. szakasz: 2024.09.03. – 2024.09.30.

2. szakasz: 2025.03.03. – 2025.04.22.

Keretösszeg: 75 mrd. Ft
Intenzitás: 70 %
Előleg: 30 %
Támogatás összege: Min. 20 m. Ft – Max. 50 m. Ft. vissza nem térítendő

Jogosultak köre, pályázati feltételek

 • Magyarország egész területe, Budapest is
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • mikro-, kisvállalkozásnak minősül
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok (113, 114, 116, 117)
 • az igényelt támogatása max. a kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, saját tőkéjének összege
 • a projekt összköltsége max. a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év árbevételének 50 %-a
 • projektjavaslatnak kapcsolódni kell a 2021 -2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti
  Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) céljaihoz
 • nem indulhat ha nyert GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24 vagy GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24-t
 • nem indulhat, ha árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

 • A projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Eszközbeszerzés költségei (max. a projekt 70 %-a szoftverrel együtt)
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
 • átalány (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi)

I. A projekt keretében üzleti folyamat innovációnak kell megvalósulnia, azaz egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyet a projekt fizikai befejezését követően bevezet, alkalmaz és fenntart.

II. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylőnek a projekt sikeres megvalósítását segítő innovációs tréninget kell igénybe vennie a projekt előkészítés időszakában. Az innovációs tréning célja, a készségfejlesztésben résztvevő vállalkozások munkavállalóinak intelligens szakosodási készségeik fejlesztése, ismereteik bővítése a GINOP Plusz-2.1.3-24-es felhívásban meghatározott tevékenységekhez. Az innovációs tréninget a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. nyújtja. Az innovációs tréning igénybevétele térítésmentes.

III. A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében egy általa választott, az alábbiakban felsorolt szakértői adatbázisból kiválasztott szakértő(k) vagy szervezet(ek) segítségével be kell mutatnia a vállalkozásában már alkalmazott üzleti folyamatait és részletes leírást kell adnia a projekt keretében tervezett új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat(ok) bevezetéséről, ami jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól. Pl. Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációhoz kapcsolódó tanácsadás Marketing és/vagy értékesítési innovációs tanácsadás: Logisztikai innovációs tanácsadás: Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kell kapcsolódnia:

 • Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
 • Marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek;
 • Logisztikai innovációs tevékenységek;
 • Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek,
 • amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt;

emellett kötelező megvalósítani:

 • Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás
 • Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
 • Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi)

Megvalósítási idő: 18 hónap

A tájékoztatás nem teljeskörű – a felhívás társadalmi egyeztetés fázisban van, cikkünket folyamatosan frissítjük.

További részletekért keressen minket bizalommal! 


HART BALÁZS

+36 20 374 1215
balazs.hart@smartus.hu